Έλεγχος Εισιτηρίου

Έλεγχος Εισιτηρίου / Μηνιαίας Κάρτας

 

 

Μπορείτε να ελέγξετε  το υπόλοιπο των διαδρομών που έχετε στο έξυπνο εισιτήριό σας ή τις υπολοιπόμενες ημέρες στις έξυπνες κάρτες σας απεριόριστων διαδρομών πατώντας στο παρακάτω κουμπί και συμπληρώνοντας τον κωδικό της κάρτας σας.